กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประชุมบริหารความเสี่ยง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมีพระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลางเป็นประธาน

19288_2012456932196967_3864269430851427427_n 10394550_2012456915530302_2068967911389864382_n 10959824_2012456822196978_7882246919350224180_n

ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐น. มีการประชุมบริหารความเสี่ยง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมีพระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลางเป็นประธาน ร่วมกับกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มาให้ KM และขั้นตอนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงที่เป็นความรับผิดชอบของกองกลาง คือ การจัดทำเเผนพัฒนาบุคคลากร
————————————–
ขอบคุณแหล่งข่าว กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย