กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย

13102727_592427937584843_9191767838412497279_n 13118841_592427934251510_8860609797251631664_n 13118906_592428117584825_3392153098615451825_n 13124666_592428034251500_5547246057883321565_n 13124759_592427977584839_8984162354203804606_n 13124814_592428084251495_1978104652278026568_n 13130980_592427980918172_7367548678509794955_o 13173668_592427940918176_4912061246357509113_n 13177628_592427984251505_4457213352879660693_n 13179360_592428024251501_6304280600703404165_n 13179396_592428020918168_4643511529392496311_nในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างแนวทาง บริหารอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง โดยมีทีมงานกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์” นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกลุ่ม ๒ ท่าน คือ ๑. ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วข.นครสวรรค์ และ ๒. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องเรียน โซน B ๔๐๖
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย