กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๙ หลักสูตร

13220923_598004000360570_8311023782490018529_n 13230172_598003963693907_4761906280802182564_n 13244712_598003640360606_955139439018559029_n 13263678_598004073693896_8847193171892966160_n 13266085_598004033693900_399973601879611073_n

ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีมสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๙ หลักสูตร 
ตามโครงการตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รก.ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะ 
ภาคเช้า ได้มีการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ ในการเข้าตรวจสอบหลักสูตร ทั้ง ๙ หลักสูตร 
ภาคบ่าย ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับผู้บริหาร บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย